โรงเรียนไตรมิตร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.trimitschool.ac.th Mon, 12 Feb 2018 13:31:37 บุญข้าวจี่ http://www.trimitschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.trimitschool.ac.th/http://www.trimitschool.ac.th/icon/news_1518417096.jpg

บุญข้าวจี่มหัสจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561

1518417096
งานวันครู http://www.trimitschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.trimitschool.ac.th/http://www.trimitschool.ac.th/icon/news_1518074567.jpg

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนไตรมิตร เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ

1518074567
29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไตรมิตร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2560 และวันคริสต์มาส & เทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนไตรมิตร http://www.trimitschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.trimitschool.ac.th/http://www.trimitschool.ac.th/icon/news_1518074384.jpg

โรงเรียนไตรมิตร จัดการประชุมผู้ปกครองและการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนไตรมิตร เพื่อเป็นการรับทราบถึงผลการเรียน ความประพฤติของบุตรหลาน และเชื่อมความสัมพันธ์ 1518074384 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศีกษา 2560 http://www.trimitschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.trimitschool.ac.th/http://www.trimitschool.ac.th/icon/news_1518074190.jpg

29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไตรมิตร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2560 และวันคริสต์มาส & เทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนไตรมิตร

1518074190
ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน http://www.trimitschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.trimitschool.ac.th/http://www.trimitschool.ac.th/icon/news_1518073725.jpg

ครู นักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร  เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 29 มกราคม 2561

1518073725